Đóng

Dịch vụ

Quản lý dự án

Styles luôn chỉ định những nhân sự nhiều kinh nghiệm nhất để quản lý dự án cho khách hàng. Nhờ đó, tiến độ, chất lượng công trình luôn đảm bảo.

Công việc bao gồm: lập tiến độ thi công, sắp xếp, thương thuyết, thỏa thuận tiến độ thực hiện với thầu phụ, nhà cung cấp… để công việc trên công trường luôn được phối hợp chặt chẽ, rút ngắn quá trình thi công.