Đóng

Dự án

Chubb Life

Chubb Life chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Thái Nguyên.

Việc liên tiếp khai trương văn phòng tại hai tỉnh Thái Bình và Thái Nguyên nằm trong chiến lược tăng cường sự hiện diện của Chubb Life Việt Nam, đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm đang tăng nhanh tại khu vực Bắc Bộ nói riêng và trên cả nước nói chung.

Hiện Chubb Life Việt Nam đang sở hữu 83 văn phòng kinh doanh trên cả nước, phục vụ gần 400.000 khách hàng thông qua đội ngũ hơn 30.000 Quản lý và Đại diện Kinh doanh.