logo2

Thiết kế nội thất

Phòng thiết kế của Styles luôn sáng tạo những ý tưởng mới cho từng không gian, trau chuốt đến từng chi tiết.

Nhờ đó, công trình do Styles thiết kế luôn đạt được hiệu quả sử dụng và mỹ thuật hết sức tinh tế.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng
- Lập phương án thiết kế – điều chỉnh thiết kế
- Thiết kế chi tiết thi công

6/01/2014
logo