logo2

Hệ thống điện mạng

Thiết kế, thi công, lắp đặt:
- Hệ thống mạng, thông tin liên lạc nội bộ
- Hệ thống bảo vệ, báo cháy
- Hệ thống chiếu sáng, điện nguồn
- Hệ thống thông gió
- Hệ thống điều hòa nhiệt độ

6/01/2014
logo