logo2

Khách hàng / Ngân hàng VIB
Thông tin kỹ thuật / Diện tích: 420 m2
Xu hướng tìm kiếm / , ,

Tọa lạc tại thành phố biển Vũng tàu

Dia chi: 1K1 Nguyen Thai Hoc – Vungtau
Hang muc: Fit-out, Furniture, M&E
Dien tich: 420 m2
Hoan thanh: 07/2012

logo