logo2

Đồ nội thất

Việc cung cấp đồ nội thất tùy theo nhu cầu khách hàng cho công trình dựa trên thiết kế và được hoàn thiện với chất lượng tinh tế nhất.

Styles tập trung chủ yếu là đầu tư cho khác khâu quyết định chất lượng và hoàn thiện của sản phẩm, khẳng định đẳng cấp hàng cao cấp nhắm đến đối tượng khách hàng quan tâm tới chất lượng sản phẩm và thiết kế phù hợp công năng.

- Khảo sát thực tế công trường
- Sản xuất đồ nội thất rời
- Sản xuất đồ nội thất lắp đặt tại công trường

6/01/2014
logo